Kuypers Stapelmuren

        Vloedsgraaf 1a,   6365 EN Schinnen   Tel: 06 22514177

www.kuypers-schinnen.nl

Back
Next
Back
Next
Back
Next
Bedrijven
Overheden
Particulieren
Een stapelmuur is een muur die met een speciale techniek van bouwen is opgebouwd van 'droog' gestapelde stenen,
dat wil zeggen dat de muur is opgebouwd zonder gebruik van cement of mortel en toch zeer stabiel is.

Stapelmuren worden doorgaans opgebouwd met Ardennergres gesteente.
Deze stenen worden zoals de naam al doet vermoeden gewonnen uit steengroeves in de Belgische Ardennen.
De kleur en hardheid worden bepaald door de diepte waar de stenen worden gewonnen.

Kuypers Schinnen is al jaren specialist in deze stapeltechniek.
Bij het opbouwen van de stapelmuren wordt enerzijds de stevigheid van de constructie gewaarborgd en anderzijds het
cosmetisch aspect niet uit het oog verloren.
Door dit laatste zorgt de stapelmuur voor een bijzondere verfraaiing van haar omgeving.
Stapelmuren worden vaak toegepast als keer- of beschoeiingswand van een beek, vijver of zitkuil.
Daarnaast is het mogelijk om gehele paden en vijvers te bekleden met Ardennergres stapelstenen.

Enkele voorbeelden van toepassingen van stapelmuren zijn:


Neem contact op voor meer informatie.
Kuypers Schinnen komt ter plaatse de situatie bekijken en kan u vervolgens adviseren over de mogelijkheden.
Voor overheden het bekleden van taluds in beken en rivieren nabij duikers en bruggen.
Voor bedrijven het aankleden van grote betonnen oppervlakten en het verfraaien rondom kantoorpanden.
Voor particulieren het toepassen van een stapelmuur als keerwandconstructie in tuinen en opritten met hoogteverschillen en het bekleden van vijvers en tuinpaden.