Home

Bedrijven

Overheden

Particulier

Een stapelmuur is een muur die met een speciale techniek van bouwen is opgebouwd van 'droog' gestapelde stenen,
dat wil zeggen dat de muur is opgebouwd zonder gebruik van cement of mortel en toch zeer stabiel is.
Stapelmuren worden doorgaans opgebouwd met Ardennergres gesteente.
Deze stenen worden zoals de naam al doet vermoeden gewonnen uit steengroeves in de Belgische Ardennen.
De kleur en hardheid worden bepaald door de diepte waar de stenen worden gewonnen.
Kuypers Schinnen is al jaren specialist in deze stapeltechniek.
Bij het opbouwen van de stapelmuren wordt enerzijds de stevigheid van de constructie gewaarborgd en anderzijds het
cosmetisch aspect niet uit het oog verloren.
Door dit laatste zorgt de stapelmuur voor een bijzondere verfraaiing van haar omgeving.
Stapelmuren worden vaak toegepast als keer- of beschoeiingswand van een beek, vijver of zitkuil.
Daarnaast is het mogelijk om gehele paden en vijvers te bekleden met Ardennergres stapelstenen.
Enkele voorbeelden van toepassingen van stapelmuren zijn:
  • Bedrijven:      Het aankleden van grote betonnen oppervlakten en het verfraaien rondom kantoorpanden.
  • Overheden:   Het bekleden van taluds in beken en rivieren nabij duikers en bruggen.
  • Particulieren: Het toepassen van een stapelmuur in tuinen en opritten met hoogteverschillen en het bekleden van tuinpaden en vijvers.
Neem contact op voor meer informatie.
Kuypers Schinnen komt ter plaatse de situatie bekijken en kan u vervolgens adviseren over de mogelijkheden.